Общи условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ НА ТА „АЛТЕР ВИА“ ООД

I.РЕЗЕРВАЦИЯ,ЦЕНИ И ЗАПЛАЩАНЕ

1.ПОТРЕБИТЕЛЯ може да направи резервация за пътуването директно в офисите на ТУРОПЕРАТОРА, включително по интернет или по телефона. Резервацията се пази 24 часа и се счита за валидна след сключване на договор за организирано пътуване и внасяне на депозит.

2. След потвърждаване на резервацията, между ТУРОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ съществува договор и условията са задължителни за двете страни. Лицето направило резервацията, гарантира пред ТУРОПЕРАТОРА плащането на дължимата сума от свое име и от името и със съгласието на всички други лица вписани във заявката.

3.При резервиране на туристически услуги, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да заплати депозит в размер на 50% за всяко лице или пълната стойност ако до деня за заминаване остават по-малко от 9 календарни дни за пътуване в страната или 21 календарни дни за пътуване в чужбина, освен ако не е упоменато друго в програмата.

4.Цените за всяка екскурзия включват услуги, които са подробно описани за всяка програма, която е неразделна част от договора.

5.Промяна в цената е възможна при покачване цените на горивата, изменение размера на таксите или на промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора, но тази промяна в цената не може да стане по-късно от 20 календарни дни преди датата на пътуване.

6.Остатъкът до пълната сума трябва да внесете не по късно от 14 работни дни преди датата на заминаването при автобусна екскурзия, ако не е упоменато друго в програмата. За самолетни екскурзии и Новогодишни програми – 30 работни дни, ако не е упоменато друго в програмата. В противен случай вашият договор ще се счита за анулиран и ще дължите на агенцията неустойка, според условията за анулации.

7.Плащането се извършва в лева, онлайн с дебитна или кредитна карта, в брой или по банков път по сметката на ТУРОПЕРАТОРА и съобразно официалния фиксинг на БНБ в деня на плащането (в случай че организираното пътуване е с цена обявена в чужда валута).

8.При онлайн резервация и плащане на депозит или пълно плащане на желания туристически продукт през сайта на „Алтер Виа ” ООД чрез кредитна или дебитна карта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ удостоверява, че е прочел и е съгласен с общите условия за закупуване на туристически продукти и условията за плащане с кредитна и дебитна карта, посредством маркиране на предназначения за това chek-box. При предплащания/плащания по банков път или чрез кредитна или дебитна карта,ТУРОПЕРАТОРЪТ потвърждава резервацията в двудневен срок и генерира договор с пореден номер,който е валиден и без подписа на туриста.

 

II.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1.За всички български граждани по програми, които включват страни,които не са членки на ЕС (Европейския Съюз), с изключение на Македония, се изисква валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малко от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.

2.За български граждани над 18 год., по програми, които включват страни,които са членки на ЕС е необходима лична карта със срок на валидност не по-малко към датата на връщане от пътуването.

3.За деца под 18 год., пътуващи сами, се изисква валиден документ за самоличност със срок на валидност не по-малко от 6 месеца към датата на връщане от пътуването, нотариално заверена декларация на български език от двамата родители и две копия,копие на акта за раждане.

4.За деца под 18 год., пътуващи с единия от родителите, се изисква валиден документ за самоличност със срок на валидност не по-малко от 6 месеца към датата на връщане от пътуването, нотариално заверена декларация на български език от другия родител и две копия,копие на акта за раждане.

5. За деца под 18 год., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия, освен документите упоменати в т.3 и т.4, нотариално заверената декларация трябва да бъде преведена на Хърватски или Английски език и легализирана.

 

III.ВИЗОВ РЕЖИМ

1.За осъществяването на някои пътувания е необходимо получаването на виза. Цената на визата не е включена в цената на пътуването и се заплаща допълнително от ПОТРЕБИТЕЛЯ. ТУРОПЕРАТОРА може да окаже съдействие на ПОТРЕБИТЕЛЯ за уреждане на визовите формалности. В зависимост от нормативната уредба на отделните държави, може да се наложи ПОТРЕБИТЕЛЯ самостоятелно да извърши процедурата по издаване на виза. В този случай ТУРОПЕРАТОРА се задължава да информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за необходимите документи.

2.Издаването на виза за съответната държава е в компетенцията единствено на посолството и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА. В случай на отказ от страна на Посолството, платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ такси за издаване на виза не се връщат.

3.Агенцията не носи отговорност при въвеждане на визов режим за страната включена в програмата избрана от туристите.При евентуален отказ от пътуване поради въвеждане на визов режим след сключване на договор за организирано пътуване, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща неустойка за отказ от пътуване.

4.ПОТРЕБИТЕЛИТЕ които са граждани на други държави трябва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства. При неизпълнение на тези изисквания, агенцията не носи отговорност. Всички неудобства и щети породени от това са за сметка на потърпевшите.

 

IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ТУРОПЕРАТОРА се задължава:

1.Да предостави в съответствие с условията на този договор туристически услуги, заплатени от потребителя.

2. Да осигури на ПОТРЕБИТЕЛЯ задължителна медицинска застраховка за пътуванията извън страната, като предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ оригинал на застрахователната полица преди началото на пътуването.

3. По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ да го застрахова (срещу допълнително заплащане) от други рискове по време на пътуването.

4. Съгласно изискванията по чл.42 от ЗТ “АЛТЕР ВИА“ ООД е сключил застраховка “ Отговорност на Туроператора “ със „Групама Застраховане“ЕАД полица № 7500170000122 от 19.03.2017, до 18.03.2018г

5.ТУРОПЕРАТОРА запознава ПОТРЕБИТЕЛЯ с възможността за сключване на допълнителни застраховка „Отмяна на пътуване" на ЗАД „БЪЛГАРИЯ“

ТУРОПЕРАТОРА има право:

1. Да се откаже от договора без да носи никаква отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯ не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения.

2. Да промени часа на тръгване като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ за това.

3. Да променя местата за настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в превозното средство, с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:

1.При пътувания извън РБългария, да си осигури необходимите лични документи/лична карта, задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната държава и на РБългария.

2.Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойност на туристическите услуги.

3.Да спазва законите в страната за която пътува.

4. ПОТРЕБИТЕЛЯ,който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

5.При групови пътувания, ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава да се върне в РБългария с групата.

6. ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава да се явява навреме на уточнените от водача сборни пунктове. Всички разходи претърпени от ПОТРЕБИТЕЛЯ поради закъснение или неявяване и последващо изпускане на автобуса са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, независимо от причината за закъснението.

7.Да спазва указанията на ТУРОПЕРАТОРА,включително правилата за организацията на туристическите пътувания, както и законодателството на държавата по дестинацията на пътуването.

ПОТРЕБИТЕЛЯ има право:

1.В срок от 15 календарни дни преди отпътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването, ако пътуването не е свързано с издаването на визи, застраховки или самолетни билети. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането и прехвърлянето. Във връзка с промяната на страните по договора е възможно да се наложи доплащане, което е изцяло за сметка на встъпващия в договора ПОТРЕБИТЕЛ.

 

V.ПРОМЕНИ ПО ДОГОВОРА ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ, ОТКАЗИ И АНУЛАЦИИ И НЕУСТОЙКИ
1. Всички промени и откази от пътуване се извършват лично от Възложителя, като се представят в писмена форма в офиса, в който е записан туристът.
При сключване на договор за организирано пътуване в последния момент – в последните 9 /девет/ календарни дни преди датата на отпътуване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да се откаже, без да дължи неустойка и обезщетение.
2.Смяна на дата или направление в договора за организирано пътуване се считат за отказ от пътуване. В тези случаи влизат в сила посочените при отказ от пътуване неустойки. Посочените условия са в сила за всички програми, освен ако в конкретната програма не е указано друго.
3.Агенцията си запазва правото да анулира пътуването на отделен турист при предаване на непълни, неточни и документи с невярно съдържание или неспазване на сроковете за подаването им.

4.Неявяването на туриста на мястото на тръгване, се счита за отказ от пътуването.

5.Неявяването на туриста за интервю в Консулски отдел, когато това е необходимо, се счита за отказ от пътуване. В тези случаи в сила влизат посочените неустойки.

6.Ако турист сам прекрати пътуването си по свое желание, всички разходи, включително и транспорта са за негова сметка.

7.Туроператорът не възстановява пари за неизползвани предплатени услуги.

8.Неустойки:

8.1. Неустойки при Автобусни програми:

до 31 календарни дни преди датата на тръгване – без неустойка, освен в случаите когато има издаден самолетен, фериботен билет. Тогава важат условията на превозвача.

от 30 до 21 календарни дни преди датата на тръгване - 50% от общата сума на пътуването

от 20 до 15 календарни дни преди датата тръгване – 70% от общата сума на пътуването

от 14 дни преди датата на тръгване – 100% от сума от общата сума на пътуването

8.2. Неустойки при Самолетни програми в Европа:

до 91 календарни дни преди датата на тръгване – без неустойка, освен в случаите когато има издаден самолетен, фериботен билет. Тогава важат условията на превозвача.

от 90 до 46 календарни дни преди датата на тръгване - 30% от общата сума на пътуването, освен в случаите когато има издаден самолетен, фериботен билет. Тогава важат условията на превозвача.

от 45 до 31 календарни дни преди датата тръгване – 50% от общата сума на пътуването , освен в случаите когато има издаден самолетен, фериботен билет. Тогава важат условията на превозвача.

от 30 календарни дни преди датата на тръгване – 100% от общата сума.

8.3. Неустойки при Самолетни програми извън Европа:

до 91 календарни дни преди датата на тръгване – без неустойка, освен в случаите когато има издаден самолетен, фериботен билет. Тогава важат условията на превозвача.

от 90 до 60 календарни дни преди датата на тръгване -30% от общата сума на пътуването

от 60 до 46 календарни дни преди датата тръгване – 70% от общата сума на пътуването

от 45 календарни дни преди датата на тръгване – 100% от общата сума на пътуването

8.4. Неустойки при Новогодишни пътувания:

до 91 календарни дни преди датата на тръгване - без неустойка, освен в случаите когато има издаден самолетен, фериботен билет. Тогава важат условията на превозвача.

от 90 до 60 календарни дни преди датата на тръгване- 30 % от общата сума на пътуването

от 59 до 31 календарни дни преди датата на тръгване -50 % от общата сума на пътуването

от 01.12.2017 – 100% от общата сумата на пътуването

8.5. за Конгреси, официални празници и специализирани пътувания:

важат анулационнните срокове, обявени в програмата

8.6. Неустойки при Влакове и Круизи:

до 6 месеца преди дата на тръгване - без неустойка, освен в случаите когато има издаден самолетен, фериботен билет. Тогава важат условията на превозвача.

от 6-я месец преди датата на тръгване – 15%, освен в случаите когато има издаден самолетен, фериботен билет. Тогава важат условията на превозвача.

От 5-я месец преди датата на тръгване -25% от общата сума на пътуването

от 4-я месец преди датата тръгване – 40% от общата сума на пътуването

от 3-я месец преди датата на тръгване – 50% от общата сума на пътуването

от 2-я месец преди датата на тръгване -75 % от общата сума на пътуването

от 30 календарни дни преди датата на тръгване – 100% от общата сума на пътуването

8.7. Неустойки при Хотелски резервации – съобразно условията на хотела

8.8. Неустойки при Самолетни билети – в случай на анулация на издаден самолетен билет неустойката е 100%

 

VI.ПОВЕДЕНИЕ НА ТУРИСТИТЕ

1.Когато приемете да участвате в организирано пътуване с група, вие се съгласявате да се съобразявате с решенията на водача на групата. От всички пътници се очаква да имат подходящо поведение спрямо останалите пътници и персонала, с които са в контакт по време на пътуването.

2.Туристите следва да уважават местните обичаи, начин на живот и правила на поведение. Може да Ви глобят за изхвърляне на боклук на улицата, пушене или пресичане на необозначено място. Агенцията си запазва правото да откаже извършването на услуги по време на пътуването, включително и пълна анулация на услуги до края на пътуването, на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице или държавен служител – полицай, митнически или граничен служител, то причинява опасност, стрес, вреди или сериозно неудобство сред други клиенти, служители или партньори на агенцията. В този случай ние ще изискаме туристът да напусне групата на първото възможно място, без да носим никаква отговорност или финансова компенсация, свързана с неговото прибиране или неизползваната част от туристическата програма. Агенцията не дължи обяснение или неустойка за анулацията, в случай че проявата, причинила анулацията е документирана с протокол, подписан от присъстващи на място служебни лица или туристи.
3.Закъснели туристи не се изчакват и на тях не се възстановяват услуги, които не са ползвани. Във всички случаи при отклонение от програмата и неявяване в определените от водач-екскурзовода часове, туристът е задължен да съобщи за това на посочените във ваучера телефонни номера.
В горе посочените случаи, агенцията не носи отговорност за последствията и не възстановява средства за услугите, които не са ползвани.

 

VII.СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Необходимо е да ни информирате за всички Ваши специални изисквания преди да сключите договор за организирано пътуване, за да имаме възможност да отговорим на тях. Може да се наложи да направим разходи, за да осъществим Вашите специални желания, както и за някои от тях да се наложи да заплатите допълнителна цена, предварително или на място. 
Агенцията изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по договора за организирано пътуване се задължава да уведоми агенцията в писмен вид в точка ХI. от Договора за туристи с увреждания или с ограничена мобилност.

 

VIII.ПРОМЕНИ В ЕКСКУРЗИИТЕ
Агенцията си запазва правото в промяна последователността на изпълнение на различните елементи на програмата. В редки случаи някои елементи от екскурзиите могат да бъдат различни от обявените по причина на лошо време, промяна в политическата ситуация или просто промяна в разписанието на полетите, автобусите, фериботите или влаковете.

 

IX.МИНИМУМ ТУРИСТИ

Екскурзиите се провеждат при определен минимум туристи,който е посочен към всяка програма конкретно. Агенцията си запазва правото да анулира дата на пътуване в случай на недостигане на определен минимум туристи за провеждане на програмата до 7 календарни дни преди датата на отпътуване. Клиентите се уведомяват по чл.80 от Закона за туризма от 13.05.2014 г. При несъбран обявен минимум туристи за дадена екскурзия в определения в договора срок. Агенцията предлага няколко варианта: пълно възстановяване на заплатените суми; пренасочване към друга дата или подобна екскурзия; организиране на индивидуално пътуване, без да дължи неустойки.

 

X.ИЗДАВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ

За всички пътници са в сила клаузите на Монреалската конвенция, както и предшестващата я Варшавска конвенция. Тези клаузи са валидни за цялото пътуване, включително за всяка отсечка изцяло във вътрешността на страната на отпътуване или пристигане. Приложимата конвенция, както и допълнителните споразумения за превоз, включени в условията на тарифата, предвиждат ограничения в отговорността на авиокомпанията.

Условията за превоз, включително но не само като глоба за промяна на резервацията, позволен багаж, анулиране на билет и др., както и условията за ползване на съответната туристическа услуга се урежда съответно от специфичните условия на тарифата на съответната авиокомпания поради, което приемането й от потребителя е задължително условие за закупуването на самолетен билет. Не можете да пътувате, ако не притежавате всички необходими документи (паспорт, лична карта, виза).

БАГАЖ: Авиокомпаниите прилагат различни правила за превоз на чупливи, ценни или нетрайни стоки. Ръчен багаж: Авиокомпаниите разрешават превоз на ръчен багаж, като разрешеното тегло варира в зависимост от класата и/или дестинацията (маршрута). Регистриран Багаж: Авиокомпаниите разрешават превоз на регистриран багаж като разрешеното тегло варира в зависимост от класата и/или дестинацията (маршрута). Авиокомпаниите прилагат допълнителни такси в случай на превишение на разрешените килограми.

ВРЕМЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ. Часът показан в разпечатката на Вашата резервация е часът на излитане на самолета. Трябва да се явите 2 часа по-рано на летището за да се регистрирате за съответния полет. Авиокомпанията Ви може да откаже превоза, ако се явите със закъснение.

ОПАСНИ ПРЕДМЕТИ. С цел безопасност, опасни предмети не трябва да се поставят в регистрирания или ръчния багаж, с изключение на случаите, когато тези предмети са придружени със специално разрешително. Опасните предмети включват: сгъстени газове, разяждащи субстанции, експлозиви, запалителни течности и твърди субстанции, радиоактивни материали, оксидиращи материали, отрови, заразни субстанции и куфари с инсталирана аларма. С цел по-висока сигурност, могат да се прилагат и други ограничения .

Претенции по превоза на багаж: Писмено уведомление до авиокомпанията трябва да бъде внесено до 7 дни от получаването на повредения багаж, а в случай на закъснение – до 21 дни от датата, на която багажът е получен от пътника.

 
XI.НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА, ФОРСМАЖОРНИ ИЛИ НЕЗАВИСЕЩИ ОТ НАС ОБСТОЯТЕЛСТВА
“АЛТЕР ВИА“ ООД не носи отговорност при възникване на затруднения, забавяния и проблеми свързани с фактори, считани за форсмажорни и при непреодолими обстоятелства. По време на пътуването, като такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, събития, които биха могли да компрометират на част от програмата във връзка с национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, технически проблем или авария с превозното средство непосредствено преди пътуване или по време на пътуването и други изключителни обстоятелства. Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. При тези случаи си запазваме правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без агенцията да носи отговорност и да дължи неустойки за това.

 

XII. ДЪРЖАВНИ И СИТИ ТАКСИ
В някои от държавите, включени в този каталог се заплащат държавни такси при пристигане / заминаване. Тези такси се заплащат на място от туристите. В нашите предложения са посочени ориентировъчните стойности на таксите. Агенцията не носи отговорност при въвеждане на нови или повишаване на вече съществуващи държавни такси.
Туристическа такса престой, в случай че е въведена такава, е посочена във всяка конкретна програма. Тази такса се заплаща задължително на място от туристите на рецепцията на хотела.
Агенцията не носи отговорност при въвеждане на туристическа такса престой за град, включен в програма, избрана от туристите, за който предварително не е обявена такава. Въвеждането на такава такса след сключване на договора за организирано пътуване не е основание за отказ от пътуване и туристите следва да я заплатят на място на рецепцията на хотела.

 

XIII.ОТГОВОРНОСТ И РЕКЛАМАЦИИ
1.Агенцията носи пълна отговорност за качеството на всички туристически услуги, включени в програмата.

2.Автобусните екскурзии се провеждат с комфортни туристически автобуси предназначени за туристическо обслужване и са лицензирани от Министерство на транспорта.По време на екскурзиите в автобусите не се пуши и се спазват правила за хигиена и безопасност. Всички щети, нанесени на автобуса, хотела или обектите, се заплащат на място от клиента с протокол .
3.В случаи на промяна на времето на изпълнение или съдържанието на услуги, които се изпълняват от трети лица и са описани на специални документи за изпълнението им – самолетни билети, фериботни билети, автобусни билети по редовни автобусни линии, жп. билети, агенцията съдейства, за да се запази максимална част от туристическата програма. В подобни случаи взаимоотношенията с клиента се основават на конкретните условия, описани в превозните документи.

4.Агенцията не носи отговорност при промяна на стойността на допълнително заплатени транспортни услуги от страна на превозвача, които се оформят с отделен документ – билет, включително фериботни такси, такси за сигурност на гари и др. транспортни обекти. Промяната в стойността на тези услуги не се счита за основание за отказ от пътуване.

5.Агенцията не носи отговорност за заявени и заплатени услуги по време на самата програма, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
6.Агенцията не носи отговорност при забавяне поради независещи от нас обстоятелства или непреодолими събития.
7.Услуги, които не са консумирани по вина на туриста, не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.
8.Агенцията не носи отговорност в случай на: откраднато, загубено или забравено имущество и документи на туристите; при рекламация на услуги, избрани от туристите по време на самото пътуване; при нарушаване на законите на съответната държава от страна на туристите, независимо от това запознати ли са с тях или не; при инциденти и нанесени щети на хотели, обществени съоръжения, превозни средства или на трети лица от страна на турист, който носи пълна материална и морална отговорност, която се установява на място.
9.Агенцията не носи отговорност пред туриста, в случай че поради алкохолно или наркотично опиянение туристът възпрепятства изпълнението на програмата. Агенцията не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на туриста, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи.
10.Агенцията не носи отговорност пред туриста в случай на загуба на личен багаж, документи, пари и ценности, включително и оставените в стаята на хотела. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Всички разходи по тези действия са за сметка на потърпевшия.

11.Агенцията не носи отговорност при недопускане на турист от граничните власти.

12.При дублиране на стаи от страна на хотела, туроператорът си запазва правото да настани туристите в друг хотел от същата или по-висока категория, без да дължи неустойки.

13.Агенцията не носи отговорност за категоризацията на хотелите предложени в офертите, тъй като те са категоризирани от оторизираните органи в съответната държава.

14.Агенцията не носи отговорност пред туриста, в случай че по време на пътуването, неговото здравословно състояние се влоши и той се разболее, включително и в случай че това налага болнично лечение. Отговорността на агенцията се изразява в осигуряването на застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ със съответния лимит за злополука, спасителни разходи и медицински разходи.
15.Всички рекламации, свързани със заплатените от потребителя услуги,трябва да бъдат предявени на място, пред представители на ТУРОПЕРАТОРА или пред обслужващата фирма за отстраняване на слабостите. Ако това се окаже невъзможно, ПОТРЕБИТЕЛЯ трябва да изиска от местния представител на ТУРОПЕРАТОРА съставяне на протокол като изрично укаже датата на предявяването ѝ и който да бъде подписан от представител на приемащата туристическа фирма, администрацията на обекта предоставящ туристическата услуга и от над 50% от пътуващите туристи.

16.В случай че причините за неизпълнение на определен елемент от програмата не са били разрешени по време на самото пътуване, туристът има право в 14-дневен срок след установяване на несъответствието да предяви рекламация.
Рекламациите се разглеждат в срок до 30 (тридесет)календарни дни след получаването им. 17.Всички рекламации,които Потребителят не е заявил в писмен вид на място в посетения туристически обект,както и рекламации,които за 1-ви път са повдигнати след края на престоя на съответното туристическо пътуване, няма да бъдат разглеждани от ТУРОПЕРАТОРА и не подлежат на обезщетяване.

18.За рекламации, подадени от туриста при нарушаване на общите условия, ТУРОПЕРАТОРА не пристъпва към разглеждането им и не носи отговорност. В тези случаи туристът носи самостоятелна имуществена отговорност и няма право на каквито и да е претенции към ТУРОПЕРАТОРА.

 

XIV.ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Туристическа агенция "АЛТЕР ВИА" в качеството си на търговец гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица.

ТА "АЛТЕР ВИА" се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:

- има изрично писмено съгласие на клиента;

- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

XV.ИЗПОЛЗВАНЕ НА "бисквитки" (cookies)

Този документ съдържа политиката на туристическа агенция "АЛТЕР ВИА" при използване на бисквитки в уеб страницата www.alterviabg.com и прилежащите й подстраници. Бисквитките ("cookies") са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър, когато посещавате някои web страници.Страницата на "АЛТЕР ВИА" използва бисквитки, за да подобри представянето на информацията и да предостави персонализирани, релевантни и надеждни услуги на потребителите.Може да забраните използването на бисквитки в настройките на Вашия web браузър, но това може да повлияе негативно на функционалността на тази страница.

Продължаващото използване от Ваша страна на тази страница означава съгласие с политиката за използване на бисквитки на туристическа агенция "АЛТЕР ВИА".

Този сайт спазва Вашите потребителски права, съгласно изискванията и ограниченията на Директива 2002/58/ЕО на Европейския съюз.

 

XVI.СПОРОВЕ

Всички спорове по изпълнение на настоящия договор, възникнали между страните ТУРОПЕРАТОР и ПОТРЕБИТЕЛ, се решават с взаимно съгласие на страните. В случай че взаимно съгласие не бъде постигнато,те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.