Помощ при пътуване в чужбина

 OПИСАНИЕ

 

Застраховка „Помощ при пътуване“ осигурява на теб и твоите близки спокойствие при пътуване в чужбина и подкрепа при непредвидени ситуации.

Застраховката се сключва за български и чуждестранни физически лица и е валидна за територията , посочена в полицата, при условие, че държавата, в която е настъпило застрахователното събитие, не е държавата, в която застрахованият има постоянно местоживеене.

 

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

 

Основни рискове:

·         Медицински разноски  вследствие на злополука или акутно заболяване

·         Репатриране вследствие на злополука или акутно заболяване

·         Спешна дентална помощ

Допълнителни(избираеми) рискове:

·         Отмяна на пътуване

·         Смърт и трайно намалена работоспособност в следствие на злополука

·         Спасителни разноски

·         Дневни пари за болничен престой

·         Кражба, загуба или забавено доставяне на личен багаж

·         Гражданска отговорност към трети лица

·         Правна помощ

 

ПРЕДИМСТВА

 

Без ограничение във възрастта и без самоучастие

Международно съдействие 24 часа, 7 дни в седмицата

Комбинация от покрити рискове според индивидуалните нужди

Покрития на рискове при упражняване на екстремни спортове

Висок лимит на покритие за спасителни разноски, за да си спокоен, че ние ще се погрижим за теб

Отмяна на пътуване – ако си платил за своята почивка, но се случи нещо непредвидено и не можеш да пътуваш, ние ще ти възстановим парите

Тази застраховка при пътуване е валидна за цял свят

 

ЦЕНИ

 

Цените се образуват се спрямо покритията, рисковете, възрастта, дестинацията и повода за пътуването (дали е с цел работа, почивка и т.н.). 

 

Общи условия