Злополука за учащи

ОПИСАНИЕ

 

Застраховка „Злополука на учащи“ е застраховка, при която се застраховат  групово български и чуждестранни учащи и персоналът (учители и обслужващ персонал) на учебните заведения (основни, средни, полувисши и висши, детски градини и ясли).

Застраховката е валидна както на територията на учебното (възпитателно) заведение, така и извън него.

 

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

 

Основни рискове:

·         смърт  и трайна загуба на работоспособност вследствие злополука

·         временна загуба на работоспособност вследствие злополука над 10 дни

·         медицински разноски вследствие злополука

Допълнителни (избираеми) рискове:

·         временна загуба на работоспособност вследствие акутно заболяване над 20 дни

·         медицински разноски вследствие акутно заболяване над 20 дни

·         гражданска отговорност – покрива гражданската отговорност на учащи за причинени телесни увреждания на трети лица или нанесени материални щети на учебното заведение.

 

По желание на застрахования/застраховащия и срещу заплащане на допълнителна премия, в застрахователното покритие могат да се включат и други рискове по специялни условия на застрахователя.

 

ПРЕДИМСТВА

 

Улеснена процедура на сключване

Издаване на сертификат

Бърза ликвидация

 

ЦЕНИ

 

Цените се определят се като твърда сума на база 1 000 единици валута.

 

Общи условия