Отмяна на пътуване

 ОПИСАНИЕ

 

Застраховка „Отмяна на пътуване“ на Застрахователно Дружество България е вид застраховка при пътуване, предназначена за хората, които пътуват и обезпечаваща финансови загуби, свързани с тези пътувания.

Застраховат се групово или индивидуално български и чуждестранни граждани за посочени по-долу рискове, свързани с платени резервации или предплатени туристически услуги с пакетна цена, организирани и предоставени от лицензиран туроператор или туристически агент, за пътувания на територията на Република България и/или чужбина.

Не се застраховат:

Лица със загубена работоспособност над 50%

Навършили 80 години

 

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

 

  • Разходи за отмяна на пътуването
  • Разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването
  • Разходи за удължаване на пътуването
  • Разходи за закъснение на самолетен полет

 

ПРЕДИМСТВА

 

Достъпна цена

Улеснена и бърза процедура на сключване

Покритие за голям брой събития, които водят до отмяна на пътуване

 

ЦЕНИ

 

Определят се спрямо:

Стойността на пътуването

Периода от време от сключването на застраховката до края на пътуването

 

Общи условия