Туристическа застраховка

 ОПИСАНИЕ

 

Туристическа застраховка в България ти осигурява защита и спокойствие по време на почивка, ваканция, излет, пътуване или докато се наслаждаваш на любимите си спортни занимания на планина или море. Добре е да помислим  и за всички неща, които могат неочаквано да се случат: необходимост от спешна медицинска помощ при злополука, спасителна операция, кражба на багаж и още много други непредвидени обстоятелства.

Туристическа застраховка в България е предназначена за български и чуждестранни граждани, осъществяващи ваканционен туризъм на територията на Република България, със срок от 1 ден до 1 година и застрахователни лимити от 1000 до 10 000 лева. Застраховката се предлага в един основен пакет и четири допълнителни избираеми покрития, които могат да се добавят към основния.

 

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

 

Основни рискове:

·         Смърт вследствие злополука

·         Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука над 10%

·         Временна загуба на работоспособност вследствие злополука над 20 дни

·         Спасителни разноски – изплащат се разходи направени за издирване, спасяване, оказване на спешна медицинска помощ и транспорт до здравно заведение от Планинската Спасителна Служба към БЧК или други организации, ангажирани в действия за издирване и/или спасяване на Застрахован

·         Медицински разноски  вследствие на злополука и/или акутно заболяване.Зстраховката не покрива разходи за последващо лечение

·         Репатриране на пострадало лице вследствие на злополука и/или акутно заболяване –възстановяват се  разходите за транспортиране на Застрахования или тленните  му останки от мястото на злополуката до мястото на постоянното му живеене или адреса на пребиваване на територията на Република България

 

Допълнителни(избираеми) рискове:

·         Упражняване на екстремен спорт или хоби

·         Спасителна операция с хеликоптер

·         Кражба чрез взлом и грабеж на личен багаж

·         Гражданска отговорност към трети лица

 

ПРЕДИМСТВА

 

Индивидуална или групова комплексна защита при пътувания, почивки и туризъм на територията на България

Гъвкавост при избор на застрахователни покрития и срок на застраховката

Достъпна цена

Отстъпки при семейни и групови полици от  40 % до 50%

Безплатна за деца до 2 годишна възраст, включени в полица на родителите

Застрахователно акционерно дружество България АД има сключен договор с Планинската спасителна служба при БЧК, която оказва помощ на пострадалите лица, след което разплащанията са директно със Застрахователя.

ЗАД България АД заплаща/възстановява разходите за оказаната неотложна помощ директно на Планинската спасителна служба. Застрахованото лице, срещу представяне на полица, е освободено от процедурата по заплащане на разходите и претендирането им пред застрахователя.

 

ЦЕНИ

 

Цените се образуват се спрямо избраното покритие, лимит и срок на застраховката.

 

Общи условия