Туристическа застраховка

 ОПИСАНИЕ

 

Туристическа застраховка в България ти осигурява защита и спокойствие по време на почивка, ваканция, излет, пътуване или докато се наслаждаваш на любимите си спортни занимания на планина или море. Добре е да помислим  и за всички неща, които могат неочаквано да се случат: необходимост от спешна медицинска помощ при злополука, спасителна операция, кражба на багаж и още много други непредвидени обстоятелства.

Туристическа застраховка в България е предназначена за български и чуждестранни граждани, осъществяващи ваканционен туризъм на територията на Република България, със срок от 1 ден до 1 година и застрахователни лимити от 1000 до 10 000 лева. Застраховката се предлага в един основен пакет и четири допълнителни избираеми покрития, които могат да се добавят към основния.

 

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

 

Основни рискове:

·        Смърт вследствие злополука

·        Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука над 10%

·        Временна загуба на работоспособност вследствие злополука над 20 дни

·        Спасителни разноски – изплащат се разходи направени за издирване, спасяване, оказване на спешна медицинска помощ и транспорт до здравно заведение от Планинската Спасителна Служба към БЧК или други организации, ангажирани в действия за издирване и/или спасяване на Застрахован

·        Медицински разноски  вследствие на злополука и/или акутно заболяване.Зстраховката не покрива разходи за последващо лечение

·        Репатриране на пострадало лице вследствие на злополука и/или акутно заболяване –възстановяват се  разходите за транспортиране на Застрахования или тленните  му останки от мястото на злополуката до мястото на постоянното му живеене или адреса на пребиваване на територията на Република България

 

Допълнителни(избираеми) рискове:

·        Упражняване на екстремен спорт или хоби

·        Спасителна операция с хеликоптер

·        Кражба чрез взлом и грабеж на личен багаж

·        Гражданска отговорност към трети лица

 

ПРЕДИМСТВА

 

Индивидуална или групова комплексна защита при пътувания, почивки и туризъм на територията на България

Гъвкавост при избор на застрахователни покрития и срок на застраховката

Достъпна цена

Отстъпки при семейни и групови полици от  40 % до 50%

Безплатна за деца до 2 годишна възраст, включени в полица на родителите

Застрахователно акционерно дружество България АД има сключен договор с Планинската спасителна служба при БЧК, която оказва помощ на пострадалите лица, след което разплащанията са директно със Застрахователя.

ЗАД България АД заплаща/възстановява разходите за оказаната неотложна помощ директно на Планинската спасителна служба. Застрахованото лице, срещу представяне на полица, е освободено от процедурата по заплащане на разходите и претендирането им пред застрахователя.

 

ЦЕНИ

 

Цените се образуват се спрямо избраното покритие, лимит и срок на застраховката.

 

НА ТУРИСТИЧЕСКА ЗАСТРАХОВКА

Туристическа застраховка се сключва съгласно Общите

условия на застраховка “Злополука и заболяване” и настоящите Специални условия.

І. ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

1. Застраховат се групово или индивидуално български и чуждестранни граждани при пътуванията, почивките и престоя им на територията на Република България.

II. ПОКРИТИ РИСКОВЕ

2. Основни рискове:

2.1.Смърт вследствие злополука;

2.2.Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука над 10% - изплаща се процент от застрахователната сума, равен на процента загубена работоспособност, определен от ЗЕК на Застрахователя или ТЕЛК.

2.3. Временна загуба на работоспособност вследствие злополука над 20 дни – изплащат се 5% от застрахователната сума;

2.4. Спасителни разноски – изплащат се разходи, направени за издирване, спасяване, оказване на спешна медицинска помощ и транспорт до здравно заведение от Планинската Спасителна Служба към БЧК или други организации, ангажирани в действия за издирване и/или спасяване на Застрахован.

2.5. Медицински разноски вследствие на злополука и/или акутно заболяване - възстановяват се действително извършените разходи за оказване на спешна медицинска помощ за овладяване на акутното състояние при заболяване или злополука. Застраховката не покрива разходи за последващо лечение.

2.6. Репатриране вследствие злополука и/или акутно заболяване - възстановяват се разходите за транспортиране на Застрахования или тленните му останки от мястото на злополуката до мястото на постоянното му живеене или адреса на пребиваване на територията на Република България.

3. Допълнителни рискове:

3.1. Екстремен спорт или хоби – Застрахователят приема да покрива рисковете, посочени в основното покритие при заплащане на посочената премия и за лица, упражняващи следните дейности: лов, извън пистово каране (фрийрайд), планинско колоездене (маутин байк), маунтинбординг, скокове с крилат костюм (бейс джъмпинг), ходене по въже или лента (слаклайн), зорбинг, сандбординг, скално катерене (вкл. боулдър), парапланеризъм, парашутизъм, делтапланеризъм, висш пилотаж, бънджи, скачане с кокили (бокинг), екстремно пого, скокове от основа (B.A.S.E.), паркур, стрийт трикинг, скейтборд, лонгбординг, фристайл скутеринг, ролер дерби, улични шейни, рафтинг, гмуркане и други, съответстващи на степента на риск на изброените.

3.2. Кражба чрез взлом (чл. 195 т.1. ал. 3 НК) или грабеж (чл. 198 НК) на багаж на гостите на хотели и хижи – изплаща се действителната стойност на откраднатите вещи до размера на договорения в полицата лимит. Наличието на кражба или грабеж и списъкът на откраднатите вещи се доказват с официален документ, издаден от местните полицейски органи. В случай, че

Застрахованият не е уведомил органите на МВР в срок от 24:00 часа от настъпването на събитието,Застрахователят има право да откаже изплащане на обезщетение и суми.

3.3. Гражданската отговорност към трети лица –изплащат се суми до размера на договорения в полицата лимит, за причинени от Застрахования имуществени и неимуществени вреди, за които той носи отговорност съгласно българското законодателство.

ІІІ. ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ

1. 4. В допълнение на изключените рискове по застраховка „Злополука и заболяване” по тези условия Застрахователят не дължи застрахователно обезщетение или сума и не носи отговорност в следните случаи:

4.1. при участие на професионални спортисти в официални състезания и тренировки включени в годишната програма на конкретния спорт;

4.2. липси на багаж от палатки, каравани и балкони;

4.3. злополука, настъпила вследствие на предварително известен здравословен проблем.

5. По тази застраховка не се покрива рискът смърт за лица под 14 години, над 70 години или недееспособни лица.

ІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6. В случай, че към датата на настъпване на застрахователното събитие Застрахованият има и други застраховки, покриващи рисковете по т. 2.3., т. 2.4., т.2.5., т. 2.6. и т. 3., отговорността на Застрахователя е пропорционална на отношението на договорения лимит на отговорност към общия лимит по всички застраховки.

7. По рисковете по т. 2.1. и т. 2.2. Застрахователят изплаща съответното обезщетение в пълен размер, съгласно условията на сключената застрахователна полица, независимо от броя на действащите към момента на събитието застраховки, покриващи същите рискове.

8. Застрахователната полица, тези Специални условия, Общите условия на застраховка “Злополука и заболяване” и всички добавъци (анекси) са неразделна част от застрахователния договор.